Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5218 2d21 500
Reposted frombirke birke
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaBloodEve BloodEve
3274 2352
Reposted frompesy pesy viazwariowalam zwariowalam
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viaBloodEve BloodEve
Nie tęsknię za Tobą. Tęsknię za tym stanem w którym byłam mając Cię obok.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBloodEve BloodEve
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viagdybam gdybam
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viagdybam gdybam
2844 426a
Reposted from4777727772 4777727772 viaBloodEve BloodEve
4867 1259
Reposted frommrcake47 mrcake47 viacalvados calvados
2801 ec8c 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaHypothermia Hypothermia
3434 b714 500

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viaBloodEve BloodEve
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viaBloodEve BloodEve
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabzdura bzdura
4878 692e
Reposted fromzciach zciach viarawruapart rawruapart
5019 067c
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaMakeMePurr MakeMePurr
4023 60f3 500
Reposted fromsavatage savatage viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl